Davet


Spor, evrensel kültürün bir parçasıdır. Küresel ölçekte; dini, dili, ırkı ve kültürü farklı olan milletleri birleştiren çok önemli bir araçtır. Sporun fiziksel ve ruhsal yararları yanında uluslararası barışa olumlu yönde etki eden boyutları da vardır. Spor ayırıcı değil, birleştirici bir nitelik taşır. Bu açıdan hem ülke içinde ve hem de ülke dışında; kaynaşma, tanışma, birbirini tanıma ve birçok alanda iş birliği kapılarını açmada rolü büyüktür. Özellikle olimpiyat adı verilen uluslararası spor yarışmaları bunun için iyi bir fırsattır. Dört yılda bir yapılan İslam ülkeleri arasında 5. İslami Dayanışma Oyunları 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde Konya’da icra edilecektir. İşte bu sebeple paydaşlarımızla birlikte bu büyük organizasyonun bir parçası olarak Uluslararası İslamî Dayanışma Oyunları Sempozyumu’nu düzenlemekteyiz. Sempozyumun amacı, İslam ülkeleri arasında sosyal, siyasi, ekonomik, fikrî ve kültürel iş birliğini artırmaktır. Değerli bilim insanlarından aşağıdaki başlıklara uygun çalışmalarla bilgi şölenimize katkıda bulunmalarını bekliyoruz.

دعوة


Spor, evrensel kültürün bir parçasıdır. Küresel ölçekte; dini, dili, ırkı ve kültürü farklı olan milletleri birleştiren çok önemli bir araçtır. Sporun fiziksel ve ruhsal yararları yanında uluslararası barışa olumlu yönde etki eden boyutları da vardır. Spor ayırıcı değil, birleştirici bir nitelik taşır. Bu açıdan hem ülke içinde ve hem de ülke dışında; kaynaşma, tanışma, birbirini tanıma ve birçok alanda iş birliği kapılarını açmada rolü büyüktür. Özellikle olimpiyat adı verilen uluslararası spor yarışmaları bunun için iyi bir fırsattır. Dört yılda bir yapılan İslam ülkeleri arasında 5. İslami Dayanışma Oyunları 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde Konya’da icra edilecektir. İşte bu sebeple paydaşlarımızla birlikte bu büyük organizasyonun bir parçası olarak Uluslararası İslamî Dayanışma Oyunları Sempozyumu’nu düzenlemekteyiz. Sempozyumun amacı, İslam ülkeleri arasında sosyal, siyasi, ekonomik, fikrî ve kültürel iş birliğini artırmaktır. Değerli bilim insanlarından aşağıdaki başlıklara uygun çalışmalarla bilgi şölenimize katkıda bulunmalarını bekliyoruz.

Invitation


Sport is a part of universal culture. It is a very important tool that unites nations of different religions, languages, races and cultures on a global scale. In addition to the physical and mental benefits of sports, there are also dimensions that have a positive impact on international peace. Sport has not a discriminatory quality but a unifying quality. From this aspect, both inside and outside the country, It has a great role in mixture, meeting, getting to know each other, and opening the doors of cooperation in many fields. Especially international sports competitions called the Olympics are a good opportunity for this. The 5th Islamic Solidarity Games among Islamic countries, which are held every four years, will be held in Konya on September 10-19, 2021. For this reason, we organize the International Islamic Solidarity Games Symposium with our stakeholders as a part of this great organization. The symposium aims to increase social, political, economic, intellectual and cultural cooperation between Islamic countries. We are expecting precious scientists to contribute to our knowledge feast with the following topics.