ÖZET KURALLAR

Sempozyum Dili Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır. Sözlü ve poster bildiri özetleri (bir sayfadan fazla olmayacak şekilde) ‘Microsoft Word’ dosya (.doc-docx) sürümünde Türkçe, Arapça veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Özetler, konu başlığı, alt tire ve sunumu yapacak katılımcının ad-soyadı (küçük harf ile) dosya adı olarak verilerek (Örn; dinvesanat_varolbulut) kaydedilmelidir. Bildiri özeti en fazla 500 kelime olmalıdır.


Bildiri başlığında şu bilgiler yer almalıdır:


Bildiri adı Yazar adı –ünvanla birlikte- Yazarın çalıştığı kurum –fakülte ve bölümüyle birlikte- İletişim bilgileri (yazışma adresi, tel, fax, e-mail) Tebliğler İSNAD atıf sistemine göre yazılmalıdır.

شروط الملخصات

لغة المؤتمر التركية والعربية والإنجليزية يجب: ان تكون كتابة ملخصات العروض التقديمية الشفوية و عروض الملصقات باللغة التركية او اللعربية او الانجيليزية بحيث لاتتجاوز صفحة في شكل ملف Microsoft Word (.doc-docx) ان تُسجل الملخصات بجعل اسم الملف عنوانَ الموضوع, شرطة سفلية واسم ولقب المشارك بالحروف الصغيرة على سبيل المثال: (islam-ve-hukuk_rasitakpinar) ان تتكون


الملخصات من خمسمئة حروف على الاكثر ان يتضمن عنوان العروض ما يلي:


ـــ اسم العرض ـــ اسم الكاتب بللقب العلمي ـــ اسم المؤسسة التي يعمل فيها المشارك مع كليته وقسمه ـــ معلومات التواصل ( الهاتف, الايميل, البريد )

ABSTRACT RULES

Symposium Language is Turkish, English and Arabic. Oral and poster abstracts (not more than one page) should be written in a “Microsoft Word” file (doc. – docx. format) in Turkish, Arabic or English. Subject title, lower dash and name of the participant who will make the presentation should be given as file name (eg: religionandsports_johnsmith) to the abstract while saving. Abstracts should not exceed 500 words.


The title of the paper should contain the following informations:


Paper name - Writer’s name – with his/her title - Writer’s institution – with faculty and the department- - Contact information (correspondence address, phone number, fax, e-mail)